vagrant

21 February 2013
Fast shutdown of development Vagrant/VirtualBox virtual machines